Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami karate - dzieci 

wtorki  i czwartki godz. 16.50 - 17.50

sala gimnastyczna w hali MOSiR przy Ul. Misiągiewicza w Przeworsku

 


Sekcja początkująca karate dla młodzieży 

wtorki  i czwartki - 18.00 - 19.00 

sala gimnastyczna w hali MOSiR przy ul. Misiągiewicza w Przeworsku

 


Sekcja zaawansowana karate dla dzieci i młodzieży do 14 lat

wtorki - 18.00 - 19.00 

sala gimnastyczna w hali MOSiR przy ul. Misiągiewicza w Przeworsku

 

piątki godz. 1900 - 2015

Zespół Szkół Zawodowych ul. I.Krasickiego 9 w Przeworsku - mała sala

Prowadzący: sensei Dariusz Walas (4 dan)


Sekcja zaawansowana karate dla dorosłych i  młodzieży powyżej 14 lat 

poniedziałki i środy godz. 1930 - 2100

Zespół Szkół Zawodowych ul. I.Krasickiego 9 w Przeworsku - mała sala

Prowadzący: sensei Dariusz Walas (4 dan)

Etykieta dojo

Etykieta dojo (czytaj dodżio) stanowi zbiór zasad zachowania się obowiązujących karateka (ćwiczących) w sali ćwiczeń (dojo). Każdy ćwiczący powinien się do nich stosować. Wchodząc i wychodząc z sali należy się ukłonić do dojo oraz przebywających w nim instruktorów i ćwiczących pozdrawiając ich głośnym „oesh” (czytaj „os”) . Od momentu wejścia do sali należy całkowicie podporządkować się poleceniom prowadzącego zajęcia instruktora lub mistrza. Należy sumiennie wykonywać wszelkie ćwiczenia w takim stopniu na jaki pozwalają możliwości. Nie wolno wykonywać żadnych ćwiczeń bez polecenia lub zezwolenia instruktora, który kieruje rozwojem fizycznym i duchowym swoich podopiecznych oraz odpowiada za ich bezpieczeństwo na sali. Jeżeli zajdzie potrzeba wyjścia z sali w czasie treningu należy zawsze zapytać o pozwolenie prowadzącego, nie zapominając o ukłonie i „oesh”. Podczas wchodzenia i wychodzenia z sali zawsze ustępujemy pierwszeństwa mistrzowi i starszym pasom.

Trening rozpoczyna się i kończy medytacją, która na początku wprowadza ćwiczących w atmosferę karate i pomaga skoncentrować się, a na końcu pozwala odpocząć psychicznie i fizycznie po odbytym treningu. Medytacja składa się z kilku elementów. Na polecenie prowadzącego ćwiczący ustawiają się w szeregach. Pierwszy szereg stanowią posiadacze najwyższych stopni, a kolejne posiadacze stopni niższych. W ostatnim szeregu stoją początkujący, którzy jeszcze nie posiadają stopnia. Ćwiczący stoją w pozycji wyprostowanej tzw. fudo dachi. Po komendzie: „zazen” lub „seiza” ćwiczący przyjmują pozycję siedzącą zazen. Na komendę „mokuso” należy zamknąć oczy i odprężyć się wykonując powolne wdechy nosem i wydechy ustami. Medytacja trwa do momentu kiedy prowadzący poleci otworzyć oczy („mokuso yame”). Wówczas następuje ukłon do dojo „shindeini rei” a następnie prowadzący odwraca się do ćwiczących i wykonuje się ukłon do prowadzącego „senseini rei” (jeśli ma on czarny pas), senpaini rei (jeśli posiada stopień instruktorski) a następnie ukłon do wszystkich ćwiczących „otagaini rei”.

Jeżeli ktoś spóźni się na trening należy po wejściu do sali usiąść przodem do ściany w pozycji zazen i rozpocząć medytację czekając, aż prowadzący pozwoli nam wstać i dołączyć do reszty ćwiczących. Do instruktora, który posiada stopień instruktorski należy się zwracać „senpai”, do mistrza - posiadacza 1- 4 dana „sensei”, a do mistrza o stopniu powyżej 4 dana „shichan” . Nigdy nie należy odwracać się tyłem do prowadzącego ani rozmawiać podczas treningu. Jeżeli zajdzie potrzeba dobrania się w pary należy podejść do wybranego partnera i ukłonić się mówiąc „oesh”. Partner powinien się również ukłonić i od tej pory wykonuje się ćwiczenie razem. Po zakończeniu ćwiczenia również należy się ukłonić do partnera. Nie wolno odmówić ćwiczącemu, który wybrał nas na partnera zawsze traktując to jako zaszczyt, iż zostaliśmy wybrani. Partnerów może natomiast zmienić prowadzący jeżeli uzna, iż taka zmiana jest konieczna.

Ubiorem obowiązującym karateka w sali ćwiczeń jest karategi (kimono). Z tego obowiązku zwolnieni są początkujący, którzy mogą ćwiczyć w innym stroju, najlepiej bawełnianych dresach. Odzież nie powinna być zbyt lekka, zwłaszcza w chłodnej sali np. zimą, gdyż grozi to kontuzją. Na karategi powinny się znajdować tylko dwie naszywki: na piersi emblemat kyokushinu oraz na lewym rękawie naszywka szkoły. Wszelkie inne naszywki i ozdoby są niedozwolone. Pas należy nosić tylko zgodny z posiadanym stopniem. Na sali nie nosi się obuwia. Przed wejściem do sali należy również zdjąć zegarek, okulary, biżuterię i wszelkie inne ozdoby. Nie wolno nosić kolczyków ani spinek zawierających metalowe elementy ze względu na bezpieczeństwo podczas ćwiczeń.

Musi być dla każdego ćwiczącego jasne, że Duch Karate to ciągłe doskonalenie się zgodnie z maksymą:

„Ćwicz i bądź pokorny”.

Treningi dla dzieci

Zajęcia dla dzieci młodszych trwają  jedną godzinę zegarową. Na trening składają się ćwiczenia rozgrzewające, rozciągające, kondycyjne, szybkościowe i siłowe. Na treningach dla dzieci kładzie się większy nacisk na ćwiczenia ogólnorozwojowe, które pomagają wykształcić właściwą sprawność ruchową. Gry i zabawy z partnerem zawierające elementy rywalizacji przygotowują dzieci do późniejszych realnych walk sportowych. Uczą ćwiczących uporu w dążeniu do celu i wyciągania wniosków z porażek. W pierwszym roku zajęć ćwiczący zwykle nie uczestniczą w walkach, a jedynie ćwiczą podstawy technik karate. O przejściu trenującego do kolejnej grupy o wyższym stopniu zaawansowania decyduje instruktor prowadzący na podstawie stopnia opanowania umiejętności niezbędnych do kontynuacji treningów na grupie zaawansowanej.

Zalety treningu karate dla dzieci:

- rozwija sprawność ruchową ćwiczącego, stopień rozciągnięcia, siłę i szybkość oraz koordynację ruchową

- pomaga w utrzymaniu poprawnej postawy ciała poprzez rozwijanie mięśni szkieletowych

- poprawia wydolność oddechową i sprawność układu krążenia

- zwiększa szybkość percepcji zmysłowej, wyrabia refleks

- poprawia samoocenę ćwiczącego

- uczy uporu i konsekwencji w dążeniu do celu

- koordynuje pracę półkul mózgowych co ma pozytywny wpływ na sprawność umysłową dziecka

- kształtuje nawyki utrzymywania wysokiej aktywności ruchowej przez całe życie co pozwala utrzymać organizm w dobrym stanie zdrowia

- poprzez właściwą edukację prozdrowotną zniechęca do używek, alkoholu, papierosów i narkotyków

 

Wskazówki dla rodziców:

- dziecko należy przyprowadzać na zajęcia 10 minut przed treningiem i odbierać tuż po zakończeniu treningu

- na zajęcia należy zabrać dres (mogą być spodnie dresowe i koszulka)

- ćwiczy się bez obuwia, ale dobrze jest zabrać klapki do poruszania się po obiekcie

- niewskazane są krótkie spodenki

- podczas treningu nie wolno nosić biżuterii, zegarków ani metalowych elementów w ciele i we włosach

- przed pozostawieniem dziecka należy ZAWSZE upewnić się czy na sali znajduje się instruktor

- rodzice dzieci w wieku do 8 lat są zobowiązani pozostawać na obiekcie podczas zajęć

- w przypadku problemów z odebraniem dziecka należy niezwłocznie skontaktować się z instruktorem

- zaleca się wykonanie badań lekarskich u lekarza sportowego pod kątem braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sztuk walki.

 

Treningi dla młodzieży i dorosłych

Treningi trwają półtorej godziny zegarowej. Zajęcia obejmują ćwiczenia siłowe, szybkościowe, gibkościowe i kondycyjne, które ćwiczone regularnie wyrabiają u ćwiczącego ponadprzeciętną sprawność fizyczną. Początkujący poznają podstawowe techniki karate, uderzenia, kopnięcia i bloki (kihon) oraz zasady poruszania się w walce. Zaawansowani trenują układy techniczne zwane kata oraz walkę na zasadach semi kontakt oraz full kontakt kumite. Podczas zajęć odbywają się ćwiczenia techniczne z partnerem, z wykorzystaniem tarcz treningowych oraz sparingi na zasadach kick boxingu. Podczas sparingów wykorzystuje się ochraniacze na golenie, napięstniki oraz bokserskie rękawice sparingowe.