Treningi dla dzieci

Zajęcia dla dzieci młodszych trwają  jedną godzinę zegarową. Na trening składają się ćwiczenia rozgrzewające, rozciągające, kondycyjne, szybkościowe i siłowe. Na treningach dla dzieci kładzie się większy nacisk na ćwiczenia ogólnorozwojowe, które pomagają wykształcić właściwą sprawność ruchową. Gry i zabawy z partnerem zawierające elementy rywalizacji przygotowują dzieci do późniejszych realnych walk sportowych. Uczą ćwiczących uporu w dążeniu do celu i wyciągania wniosków z porażek. W pierwszym roku zajęć ćwiczący zwykle nie uczestniczą w walkach, a jedynie ćwiczą podstawy technik karate. O przejściu trenującego do kolejnej grupy o wyższym stopniu zaawansowania decyduje instruktor prowadzący na podstawie stopnia opanowania umiejętności niezbędnych do kontynuacji treningów na grupie zaawansowanej.

Zalety treningu karate dla dzieci:

- rozwija sprawność ruchową ćwiczącego, stopień rozciągnięcia, siłę i szybkość oraz koordynację ruchową

- pomaga w utrzymaniu poprawnej postawy ciała poprzez rozwijanie mięśni szkieletowych

- poprawia wydolność oddechową i sprawność układu krążenia

- zwiększa szybkość percepcji zmysłowej, wyrabia refleks

- poprawia samoocenę ćwiczącego

- uczy uporu i konsekwencji w dążeniu do celu

- koordynuje pracę półkul mózgowych co ma pozytywny wpływ na sprawność umysłową dziecka

- kształtuje nawyki utrzymywania wysokiej aktywności ruchowej przez całe życie co pozwala utrzymać organizm w dobrym stanie zdrowia

- poprzez właściwą edukację prozdrowotną zniechęca do używek, alkoholu, papierosów i narkotyków

 

Wskazówki dla rodziców:

- dziecko należy przyprowadzać na zajęcia 10 minut przed treningiem i odbierać tuż po zakończeniu treningu

- na zajęcia należy zabrać dres (mogą być spodnie dresowe i koszulka)

- ćwiczy się bez obuwia, ale dobrze jest zabrać klapki do poruszania się po obiekcie

- niewskazane są krótkie spodenki

- podczas treningu nie wolno nosić biżuterii, zegarków ani metalowych elementów w ciele i we włosach

- przed pozostawieniem dziecka należy ZAWSZE upewnić się czy na sali znajduje się instruktor

- rodzice dzieci w wieku do 8 lat są zobowiązani pozostawać na obiekcie podczas zajęć

- w przypadku problemów z odebraniem dziecka należy niezwłocznie skontaktować się z instruktorem

- zaleca się wykonanie badań lekarskich u lekarza sportowego pod kątem braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sztuk walki.

 

Treningi dla młodzieży i dorosłych

Treningi trwają półtorej godziny zegarowej. Zajęcia obejmują ćwiczenia siłowe, szybkościowe, gibkościowe i kondycyjne, które ćwiczone regularnie wyrabiają u ćwiczącego ponadprzeciętną sprawność fizyczną. Początkujący poznają podstawowe techniki karate, uderzenia, kopnięcia i bloki (kihon) oraz zasady poruszania się w walce. Zaawansowani trenują układy techniczne zwane kata oraz walkę na zasadach semi kontakt oraz full kontakt kumite. Podczas zajęć odbywają się ćwiczenia techniczne z partnerem, z wykorzystaniem tarcz treningowych oraz sparingi na zasadach kick boxingu. Podczas sparingów wykorzystuje się ochraniacze na golenie, napięstniki oraz bokserskie rękawice sparingowe.